Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de voorwaarden die hierna zijn geciteerd. Het gebruik ervan impliceert dat de bezoeker/gebruiker heeft bestudeerd, begrepen en alle voorwaarden van gebruik aanvaard. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de hierin gestelde voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden herzien en bijgewerkt op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer regelmatig de gebruiksvoorwaarden, want het vervolg gebruik hiervan betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Auteursrechten

De volledige inhoud van onze site, waaronder als indicatie, de kenmerkende titels, teksten, tekens, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, illustraties, geleverde diensten, etc. vormen het auteursrecht van ons bedrijf en worden beschermd in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Nederlandse wet, de Europese wetgeving en internationale verdragen. Het kopiëren, overdragen of het creëren van afgeleide documenten op basis van dergelijke inhoud of misleiding van het publiek over de identiteit van de aanbieder is verboden. De reproductie, heruitgave, lading, kopiëren, opslaan, communicatie of transmissie en ander gebruik of wijziging van de inhoud op welke wijze voor commerciële doeleinden of andere doeleinden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Inventor A.G. ontvangende vennootschap of enige andere houder van auteursrechten. De namen, afbeeldingen, logo’s en handelsmerken aangehaald door de bedrijfsproducten zijn de middelen van het bedrijf en worden beschermd door de toegepaste handelsmerk wetten, etc. Het gebruik van bovenstaand door derden is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

Afzonderlijke delen van de inhoud mogen uitsluitend opgeslagen of gekopieerd worden op een eenvoudige persoonlijke computer, strikt voor het persoonlijke gebruik zonder enige intentie deze informatie voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken op voorwaarde dat de bron van ieder opgeslagen en/of gekopieerd deel te allen tijde genoemd wordt en er aangegeven wordt dat dit voor persoonlijke doeleinden bestemd is. Deze bepaling kan onder geen beding worden beschouwd als een op- of overdracht van de auteursrechten op welke manier dan ook.

Wat er verder is opgenomen in de elektronische pagina’s van onze website vormt een vastgelegd merk of product en wordt beschermd door het auteursrecht van een derde partij, valt dus ook onder de verantwoordelijkheid van deze derde partij. Dit heeft niets te maken met onze website.

Verplichtingen bezoeker/gebruikers

De bezoekers van onze website moeten voldoen aan de bepalingen van de Nederlandse, Europese en het internationale recht en de relevante wetgeving inzake telecommunicatie. Anderzijds zullen de bezoekers zich moeten onthouden van elk onrechtmatig gebruik en misbruik van de inhoud en diensten van onze website. Bovendien moeten zij zich op een juiste, verantwoorde en discrete manier gedragen tijdens het bezoek en gebruik van de inhoud en diensten op de website gezien de vaststelling van oneerlijke concurrentie of andere zaken welke in strijd zijn met de NETIQUETTE (Code van Internet Gebruikers Gedrag). Eventuele schade veroorzaakt aan onze website als gevolg van onjuist gebruik of misbruik van de relevante diensten is de gehele verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Het is hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere vordering, actie, administratief of gerechtelijk, voortkomend uit iedere vorm van schending van uw kant welke betrekking heeft op de website u toestemt dat de verplichting tot deelname aan een gerechtelijke procedure om te website te vrijwaren waarbij eventueel bijbehorende kosten voor uw rekening zijn.

Beperking van het netwerk

Ons bedrijf doet zijn uiterste best om te verzekeren zonder garantie en aansprakelijk te zijn, om maximale nauwkeurigheid, duidelijkheid, volledigheid, juistheid en beschikbaarheid van de inhoud op de website te waarborgen. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief nalatigheid, zal ons bedrijf aansprakelijk zijn voor eventuele schade die veroorzaakt wordt aan de bezoeker of gebruiker als gevolg van het gebruik van onze website.

Alle beschikbare informatie en diensten zullen verstrekt worden “zoals het is”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Het bedrijf zal alle garanties, zelfs garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid daarvan, uitdrukkelijk afwijzen.

Het bedrijf staat in geen geval garant voor een ononderbroken, foutloos en zelfs virusvrije levering van inhoud en diensten op haar website.

Links naar andere websites

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud en diensten van andere websites die toegankelijk zijn via onze website door middel van links, hyperlinks of reclame banners en staat niet garant voor de beschikbaarheid van deze inhoud en diensten. Ieder probleem dat kan voorkomen tijdens het bezoek van de bezoeker/gebruiker aan deze externe websites vallen uitsluitend en alleen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve internetsites, waarnaar u ook moet verwijzen. Toegang tot andere websites via onze website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en creëert in geen geval enige verplichting van welke aard van ook naar de betrokken partijen.