VERKLARING VAN VERTROUWELIJKHEID

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens

Inleiding

Wij willen u verzekeren dat voor Inventor A.G.S.A. de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten van het grootste belang is. Daarom nemen wij de nodige maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen en ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in overeenstemming is met de door het wettelijk kader opgelegde verplichtingen, zowel door de onderneming zelf als het verwerken van deze persoonsgegevens door derden, in uitvoering van ons bedrijf.

Wat zijn de legitieme redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens; en hoe kunnen wij ze verwerken?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen (indicatief uw volledige naam, contactgegevens, e-mailadres, werkadres, informatie met betrekking tot berichten van ons bedrijf op social media, Belastingsnummer, etc) worden alleen verwerkt wanneer wij een legitieme reden hebben om dit te doen.

De legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens vormen:

(a) het behouden en beschermen van zowel uw als onze juridische belangen. Zo maken wij gebruik van CCTV en beveiligingscamera’s om in staat te zijn onze veiligheid en beveiliging over onze personen, materialen, faciliteiten, evenals de speciale beveiligingssoftware, om kwaadaardige acties op te sporen en te voorkomen: in het bijzonder, gedurende uw bezoek aan ons fysieke terrein en onze on-line pagina’s waar wij informatie gebruiken, zoals IP-adres, locatie-informatie, gebruikersapparaten om fraude of misbruik op onze sites op te sporen of te voorkomen;

(b) Behandeling van vorderingen van onze schadevergoeding voor een defect product en nalevering van de regelgeving voor fiscale doeleinden moet volgens de wet worden voldaan;

(c) de toestemming die u ons geeft onder de specifieke voorwaarden die zijn uiteengezet in het wettelijke kader, zoals in het geval van het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  • Om onze contractuele verplichtingen na te komen, welke voortvloeien uit onze commerciële transacties. In het geval van de verwerking van persoonsgegevens van onze contractanten wordt dit gedaan in context van onze contractuele relatie.

  • Om u te informeren over ons nieuws en onze aanbiedingen, uitgaand van het feit dat u ons een consensus heeft gegeven, zullen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen sturen over onze diensten, updates, producten en voorstellen van ons bedrijf om de klantenservice en het leveren van diensten te verbeteren.

  • Om onze diensten te verbeteren en onze zakelijke belangen te beschermen. Uw gegevens worden verwerkt om onze zakelijke doeleinden te bereiken en helpen bij het verbeteren van de diensten die wij aan u leveren c.q. aan uw verwachtingen te voldoen en om in controle te blijven van de voortgang van onze sales. In die zin moeten wij mogelijk contact met u opnemen via e-mail of telefonisch contact om uw verzoeken of klachten over onze producten te behandelen.

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In een geval wanneer wij klantinformatie verzamelen om aanvragen m.b.t. het vervangen van onze defecte producten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting jegens de fiscus.

  • Om onze juridische belangen, personen en goederen te beschermen. Wij maken gebruik van Closed Circuit Television (CCTV) en beveiligingscamera’s die in staat zijn de veiligheid van individuen, materialen en installaties te garanderen.

  • Om partner handelaren (winkel) met behulp van kaarten te lokaliseren. De bezoekers van onze website kunnen via Google Maps de dichtstbijzijnde partner handelaar (winkel) vinden. Wij maken gebruik van Google Maps om de specifieke dienst aan te bieden. Als onze bezoekers wensen de meest dichtstbijzijnde partner handelaren te vinden moeten zij een locatie bepalen door dit of handmatig in te voeren of het automatisch door GPS te laten bepalen. Er vindt geen gegevensverwerking plaats bij het handmatig invoeren van de informatie, onder voorwaarde dat er geen thuis/werkadres wordt ingevoerd. Automatische locatiedetectie van de GPS in een browser omgeving vereist het gebruik van het IP-adres van de gebruiker zijn computer. In die context is het toegestaan om met uw toezegging (Artikel 6(1)(a) van Regulatie (EU) 2016/679) uw persoonlijke gegevens te verwerken zodat u toegang zult krijgen tot de kaart.

Delen wij uw persoonsgegevens?

Inventor A.G. informeert u dat wij uw informatie kunnen delen met de volgende categorieën van ontvangers:

  • Overheden, Recht Handhavende Instellingen. Wanneer het onthullen van deze gegevens van vitaal belang is voor de gerechtelijke tevredenheid van de juridische claims wordt de relevante informatie gedeeld met de bevoegde gerechtelijke instanties. Daarnaast kan er dataoverdracht plaatsvinden wanneer dit van essentieel belang is voor de vervulling van de fiscale en zakelijke verplichtingen van ons bedrijf.

  • Ons bedrijf deelt uw gegevens met meewerkende derden voor reclamedoeleinden, producten en diensten, updates evenals voor promoties onder voorwaarde dat u uw schriftelijke toestemming heeft gegeven.

  • Opslagtijd

De opslagtijd van de data is vastgesteld op basis van de volgende specifieke criteria, zoals het geval kan zijn:

Wanneer de verwerking wordt opgelegd als voorwaarde onder bepalingen van het toepasselijke juridische kader zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zo lang het nodig is door de relevante bepalingen.

Wanneer de verwerking wordt gedaan op basis van een contract, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig is voor de opstart, uitvoering en/of juridische aspecten binnen het contract. Voor informatieve doeleinden zullen met uw toestemming uw gegevens bewaard worden. Dit kan op ieder gewenst moment door u te niet worden gedaan. De herroeping van de instemming heeft geen invloed op de wettigheid van de toestemming op basis van de verwerking in de voorafgaande periode.

Als u uw toestemming intrekt, neem dan a.u.b. contact met ons op.

U kunt ook gebruik maken van de afmeldlink opties, door te klikken op de betreffende link in onze elektronische communicatie.

  • Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Ieder persoon wiens gegevens worden verwerkt door Seanergy heeft de volgende rechten:

Recht van Toegang:

U heeft het recht op de hoogte te zijn en controle te hebben over de legitieme verwerking. Dus heeft u het recht om toegang te krijgen tot de gegevens en aanvullende informatie en de werking hiervan.

Recht van corrigeren:

U heeft het recht om de gegevens te bestuderen op juistheid en deze aan te passen.

Recht van verwijderen:

U heeft het recht om het verwijderen van de persoonsgegevens op te vragen wanneer wij deze verwerken op basis van uw toestemming of om onze legitieme belangen te beschermen. In andere gevallen (bijvoorbeeld als er sprake is van een contractuele verplichting waarbij de persoonsgegevens vereist zijn door de wet) is dit recht onderworpen aan specifieke beperkingen en zal dus niet mogelijk zijn, naargelang het geval.

Recht van gelimiteerde verwerking:

U heeft recht om de gelimiteerde verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in de volgende gevallen: (a) wanneer de juistheid van de persoonlijke gegevens in twijfel wordt getrokken en totdat dergelijke gegevens zijn geverifieerd, (b) wanneer u bezwaar tegen de verwijdering van de persoonsgegevens maakt en er dus voor kiest liever gelimiteerde verwerking te wensen dan een volledige verwijdering ervan, (c) wanneer uw gegevens niet nodig zijn voor het verwerken, maar wel onmisbaar zijn voor de opstart, uitvoering en hulp bij juridische claims en (d) wanneer u zich verzet tegen de verwerking totdat er gecontroleerd wordt dat er legitieme reden zijn die betrekking hebben op ons en de redenen waarom u zich verzet tegen de verwerking.

Recht van het verzetten tegen de verwerking:

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in het geval dat, zoals hierboven reeds beschreven staat, dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons nagestreefd worden als beheerder, evenals bij de verwerking voor directe marketing-doeleinden en consumentenprofiel-trainingen.

Recht op overdraagbaarheid:

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens gratis te ontvangen in een formaat waarmee u ze kunt openen, gebruiken en bewerken met veelgebruikte bewerkingsmethoden. Bovendien heeft u het recht om ons te vragen, indien technisch haalbaar, om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere controller. Een dergelijk recht bestaat om dit te doen voor de gegevens die u ons hebt verstrekt en hun proces wordt geautomatiseerd uitgevoerd op basis van uw toestemming of uitvoering van een relevant contract.

Recht op het intrekken van uw toestemming

en slotte informeert Inventor A.G. u dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u het recht heeft om deze in te trekken zonder de wettigheid van op toestemming gebaseerde verwerking in de periode voorafgaand aan de intrekking te beïnvloeden. Om uw toestemming in te trekken, kunt u de afmeldingsopties gebruiken door op de overeenkomstige link in onze elektronische communicatie te klikken of door contact op te nemen met data-protection@inventor.ac. .

Beveiliging van persoonsgegevens

Inventor A.G. past technische en organisatorische maatregelen toe die gericht zijn op de veilige verwerking van persoonsgegevens en om incidentele verliezen of verwijdering en ongeoorloofde en/of onrechtmatige toegang tot het gebruik, wijziging of openbaarmaking ervan te voorkomen. In ieder geval kan de manier waarop internet werkt en het feit dat het gratis is voor iedereen is niet garanderen dat derden nooit in staat zullen zijn zich aan de technische en organisatorische maatregelen te onderwerpen en eventueel het gebruik van persoonsgegevens voor onbevoegde/oneerlijke doeleinden uitsluiten.

Profileren

Profilering staat voor elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de evaluatie van persoonlijke aspecten van de natuurlijke persoon. Profilering kan met name de analyse of voorspelling van persoonlijke voorkeuren, interesses en de bewegingen van de natuurlijke persoon beschrijven. We informeren u dat profilering plaatsvindt om redenen van commerciële promotie wanneer u toestemming geeft om updates te ontvangen over onze diensten en aanbiedingen, die zijn gepersonaliseerd op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses. Bovendien kan profilering plaatsvinden via sociale media, die door het bedrijf worden gebruikt voor commerciële promotie.

Privacy beleid wijzigingen

De informatie met betrekking tot ons privacy beleid geven de actuele toestand van de gegevensverwerking weer op onze website. In het geval van wijziging in het beleid, wordt deze informatie bijgewerkt. We zullen op de website altijd de meest recente versie van ons privacy beleid aanbieden om u op de hoogte te houden van de verwerkingen die plaatsvinden op onze website.